Katalog exkurzí

Card image cap

Fotovoltaika Solární energie

pozastaveno
Card image cap

Vodní díla

pozastaveno
Card image cap

Příklady dobré praxe

pozastaveno
Card image cap

Energetické využití odpadů

pozastaveno
Card image cap

Alternativní pohony

pozastaveno
Card image cap

Bioplynové stanice

pozastaveno

O projektu Exkurze

V současné době jsou vlastní exkurze pozastaveny a není možné je vzhledem k situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 realizovat.

Nabízíme vám proto možnost virtuální exkurze do spalovny odpadů Termizo Liberec, kde je možno absolvovat exkurzi v rámci naší aplikace v pohodlí a bezpečí domova.

Pokud máte zájem - zaregistrujte se! V pravém horním rohu naleznete odkaz na registraci jak pro učitele, tak pro žáky. 

Pozor - žáci se mohou registrovat pouze s odkazem na třídu, tento odkaz jim poskytne jejich učitel. 


V rámci projektu jsou realizovány exkurze do energeticky udržitelných zařízení.

Žákům 7. - 9. tříd pražských základních škol a studentům pražských středních škol bude umožněno seznámit se hlouběji s vodními díly, spalovnami odpadů, fotovoltaikou, pasivními domy a elektromobilitou. V rámci exkurze získají žáci poznatky z historie a provozu, na vlastní oči uvidí nejzajímavější místa či jevy. Získané poznatky zpracují formou předem připravených pracovních listů, s nimiž mohou pokračovat v další práci ve škole. 

Exkurze jsou komponovány tak, aby vhodně zapadaly do vzdělávacích oblastí ZŠ a SŠ Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a společnost a souvisejících. Konkrétní náplň jednotlivých exkurzí je účelnou pomocí v zavádění nového předmětu na základních školách – Technika. Projekt Exkurze je rovněž praktickou realizací oblasti Vzdělávání a trh práce. 

Organizační stránku exkurze zajišťuje realizátor projektu - Kristián spol. s r. o. (info@exkurzeprahaeuz.cz).