Virtuální exkurze: Spalovna Termizo Liberec

Jak postupovat při virtuální prohlídce spalovny:


1. Shlédněte video o spalovně

2. Projděte si fotografie 360° z jednotlivých prostor spalovny - jsou zde i unikátní záběry s doby odstávky (například pohled na rošt kotle - kdy bývá obvykle teplota více než 1000 °C)

3. Po prostudování informací - přejděte na kvíz - kde si můžete prověřit nabyté znalosti


Spalovna komunálního odpadu


Informace obsažené ve videu (stručný výtah)Virtuální prohlídka prostřednictvím fotografií 360°Návoz odpadu a uskladnění v bunkru

Nakládání odpadu do násypky – ovládání nakladače – řídící kabina

Kotel – spalovací komora

Teplo ze spalování odpadu se využívá k ohřevu páry – rozvody páry

Protitlaká turbína

Protitlaká turbína

Kondenzační turbína

Elektrofiltr

Elektrofiltr

Neutralizační čištění odpadních vod

Pračka spalin a odvod do provozního komína


Pohled do provozního komína:

Zdroje dalších informací:


http://tmz.mvv.cz/ekologie/moderni-spalovna/

http://www.odpadjeenergie.cz